Καλώς ήρθατε στο

Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας


Τα νέα μας

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Δίπλωμα Σοσιοκρατικού Συντονισμού 2023


 Εγγραφές εδώ

 

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας είναι ο αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης και πιστοποίησης Συντονιστών και Συμβούλων Σοσιοκρατίας στην Ελλάδα. Με το πέρας της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για την απόκτηση του Διπλώματος - εκτός των Ενοτήτων 1 και 2 - απαιτείται συμμετοχή σε Ομάδα Σπουδής που εποπτεύει το Ελληνικό Κέντρο  Σοσιοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται η πρακτική άσκηση, οι αναφορές, η τελική έκθεση και η συνέντευξη (Αναπτυξιακός Διάλογος). Δικαίωμα συμμετοχής σε Ομάδα Σπουδής έχει όποια/ος έχει ολοκληρώσει την Ενότητα 1.

 

Πακέτο προσφοράς για τις Ενότητες 1 & 2 : 400,00 €

Ενότητα 1 - Κόστος: 200,00 €

Ενότητα 2 - Κόστος: 250,00 €

Ομάδα Σπουδής - Κόστος: 170,00 € (αποπληρώνεται τμηματικά)

 

Εκπτώσεις:

- 20% για φοιτητές/ριες & ανέργους

- 15% για ομάδες 3 ατόμων και άνω

(Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στα αρχικά κόστη της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, δεν ισχύουν για το πακέτο προσφοράς)

 

 

Για την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, οι θέσεις των συμμετεχόντων/ουσών θα είναι περιορισμένες. Προθεσμία εγγραφών: 24/04/2023

 

 Για περισσότερες πληροφορίες: education@sociocracy.gr 


Tο καινούργιο newsletter του ΕλΚεΣο

Δεκέμβριος 2022 | #5