Τα νέα του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας (newsletter)

Εκπαίδευση στη Σοσιοκρατία
Επόμενες ημερομηνίεςΕπίπεδο 3        

"Σοσιοκρατικές δομές για τη λήψη αποφάσεων - από το άτομο στην κοινωνία"

16 - 17 - 18 Ιουνίου 2021

 

Επίπεδο 4  (Εκπαίδευση Πoιτοποίσης Συμβούλου)                

"Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε οργανισμούς - Εισαγωγή"

20 - 21 - 22 Ιουνίου 2021

 

Επίπεδο 5  (Εκπαίδευση Πoιτοποίσης Συμβούλου)                                         

"Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε οργανισμούς - Εκπαίδευση στην πιλοτική φάση"

24 - 25 - 26 Ιουνίου 2021

 

Προαπαιτούμενο: η συμμετοχή στα προηγούμενα Επίπεδα.

Η εκπαίδευση θα είναι στα αγγλικά.