Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ανακοίνωση για το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕλΚεΣο

 

Ο νέος χρόνος θα φέρει πολλά ωραία στο Κέντρο μας. Ένα από αυτά θα είναι το νέο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Ο Φεβρουάριος και ο Απρίλιος θα είναι γεμάτοι Σοσιοκρατία!

 

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τις Εκπαιδευτικές Ενότητες 1 και 2 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και ξεκινήστε το ταξίδι στη δυναμική διακυβέρνηση και συμμετοχική λήψη αποφάσεων. 

Φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος: https://forms.gle/hR9sgzTRhS2kFYyv8

 

Η συμπλήρωση της φόρμας δε συνιστά δέσμευση εκ μέρους σας παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας.

 

Μπορείτε πάντα να απευθύνεστε για περισσότερα στο education@sociocracy.gr 


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2022-2023

 

Ενότητα 1

Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας

Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις

Εργαστήριο 2 ημερών, 16 ώρες, διαδικτυακά

10./11.12.2022 | 10-11/12/2022 | 10.00-18.00

Κόστος: 200,00 €

Εκπαιδεύτριες: Σοφία Κυπριανίδου - Νάγια Τσελεπή 

 

Ενότητα 2

Εργαζόμαστε μαζί σε μία Σοσιοκρατική ομάδα

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, διαδικτυακά

04-05/02/2023 | 10.00-18.00 -  06/02/2023 | 16.00-21.00

Κόστος: 250,00 €

Εκπαιδευτές: Verena Fink - Αλέξανδρος Κωστής

 

Ενότητα 3

Σοσιοκρατικές δομές για τη λήψη αποφάσεων

Από το άτομο στην κοινωνία

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες

 

Ενότητα 4

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εισαγωγή της εφαρμογής

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

 

Ενότητα 5

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εκπαίδευση στην πιλοτική φάση

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

 

Ενότητα 6

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Αυτάρκης εφαρμογή

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

 

Ενότητα 7

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Νομική ασφάλεια

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια:  Barbara Strauch 

 

Ενότητα 8

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια:  Barbara Strauch

Οκτώβριος 2023