Πιστοποιημένοι/ες συντονιστές/ριες

Τα παρακάτω μέλη του ΕλΚεΣο είναι πιστοποιημένοι/ες συντονιστές/στριες (facilitator) της Σοσιοκρατίας και έχουν παρακολουθήσει όλο το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Σοσιοκρατική μέθοδο λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα, με εκπαιδεύτρια την Barbara Strauch.

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συντονισμό συζήτησης και συναίνεση στον τρόπο λήψης αποφάσεων στην ομάδα, οργάνωση, εταιρία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Άννα Φιλίππου

Επικοινωνία | filippuanna@yahoo.gr    6948069076

Σοφία Κυπριανίδου

Επικοινωνία | sofia_kyprianidou@hotmail.gr  6972902748

Νάγια Τσελεπή

Επικοινωνία | naya.tselepi@gmail.com  6974721224

Verena Fink

Επικοινωνία | verena_fink@posteo.de  6934937253
www.verenafink-kulturpaedagogik.de

Φιλίτσα Κόρμπα

Επικοινωνία |
filitsakormpa@ gmail.com
210-86210316973-533-544