Ποιοι/ες είμαστε

Τα μέλη του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας είναι άτομα μιας πρώτης γενιάς εκπαίδευσης στη Σοσιοκρατική Κυκλική Οργάνωση Μεθόδου (ΣΚΜ) που εμπνεύστηκαν από αυτήν και θέλουν να τη διαδώσουν στην Ελλάδα.

Οργανόγραμμα του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας