Εμπειρίες με τη Σοσιοκρατία

«Στη Σοσιοκρατία βρήκα το εργαλείο που μου έλειπε στην επαγγελματική μου ζωή. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας και της ενδυνάμωσης των μελών μιας ομάδας. Αξίες δηλαδή που διέπουν ένα ουσιαστικά δημοκρατικό πλαίσιο.»
Ιωάννα Κ.

«Επιλέγω τη Σοσιοκρατία για τη διαφάνεια, τις βαθιά δημοκρατικές διαδικασίες, την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή όλων, την αποτελεσματικότητα, την επιτυχία του εγχειρήματος. Σοσιοκρατία και μόνο Σοσιοκρατία λοιπόν.»

Χρήστος Γκ. 


«Όταν ξεκίνησα να εκπαιδεύομαι στην Σοσιοκρατία ήμουν σχεδόν 1 χρόνο στην Ελλάδα. Με την εκπαίδευση και τους συντονισμούς σε όλους τους Κύκλους έμαθα όχι μόνο τη Σοσιοκρατία, αλλά και την ελληνική γλώσσα. Υπήρχε χρόνος και χώρος να μιλήσω. Επίσης στη Σοσιοκρατία υπάρχει έντονα η ανάληψη ευθύνης. «Λέμε αυτό που σκεφτόμαστε και κάνουμε αυτό που λέμε», αυτό με βοήθησε και είμαι πολύ ευγνώμων που ανακάλυψα τη Σοσιοκρατία – επαγγελματικά αλλά και στη ζωή μου.»
Βερένα Φ.

«Η Σοσιοκρατία: Σύνδεση προσωπικών βιωμάτων και πως, αν γνώριζα νωρίτερα για τη Σοσιοκρατία, θα τα διαχειριζόμουν καλύτερα σε επίπεδο ομάδας.»
Ολυμπία Δ.

«Ανακαλύπτοντας τη Σοσιοκρατία ανακάλυψα και μου έγιναν ξεκάθαροι πια οι λόγοι που μια συνάντηση δεν πήγαινε καλά. Η Σοσιοκρατία για μένα είναι μια πολύ 'αυστηρή' μέθοδος από τη μία, αλλά φέρνει τόσο όμορφα αποτελέσματα μέσα σε έναν κύκλο - ομάδα ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις. Η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη σταδιακά είναι αυτή που φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα της ομάδας και την προσήλωση της στον εκάστοτε στόχο. Η συναίνεση επιτυγχάνεται όταν σκεφτούμε ότι μία απόφαση είναι "αρκετά καλή για τώρα" και "μπορούμε να ζήσουμε με αυτή". Με τη Σοσιοκρατία δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, όμως, η συγκεκριμένη μέθοδος εμπεριέχει όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες στη δομή της που όταν τις ακολουθούμε έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα!»
Σοφία Κ.