Εφαρμογές της Σοσιοκρατίας

Συνεταιρισμός (Μακεδονικά Περιφερειακά)

 

ΜΚΟ (Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης)

 

ΚοινΣΕπ (Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα)

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση (Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης)

 

Κατασκευαστική Εταιρία (ΤΕΑΝΚΑ)