Εκδηλώσεις και παρουσιάσεις

Η σημασία του συντονισμού στη Σοσιοκρατία

Αποτελεσματικότητα | Διαφάνεια | Εμπιστοσύνη | Ενεργή Συμμετοχή 

 

Ο τρόπος διεξαγωγής μιας συνάντησης είναι εξαιρετικά σημαντικός προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική συνάντηση, όπου θα συμμετέχει όλο το δυναμικό των μελών και θα δεσμευτεί πραγματικά με τις αποφάσεις αυτής.

Έναν τέτοιο τρόπο μας προσφέρει και ο Σοσιοκρατικός συντονισμός τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2022.

 

Μπορείτε να δείτε την εκδήλωση εδώ: https://fb.watch/aS21KlK2YR/