Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ενότητα 1

Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας

Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις

Εργαστήριο 2 ημερών, 16 ώρες, διαδικτυακά

10./11.12.2022 | 10-11/12/2022 | 10.00-18.00

Κόστος: 200,00 €

Εκπαιδεύτριες: Σοφία Κυπριανίδου - Νάγια Τσελεπή 

 

Ενότητα 2

Εργαζόμαστε μαζί σε μία Σοσιοκρατική ομάδα

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, διαδικτυακά

04-05/02/2023 | 10.00-18.00 -  06/02/2023 | 16.00-21.00

Κόστος: 250,00 €

Εκπαιδευτές: Verena Fink - Αλέξανδρος Κωστής

 

Ενότητα 3

Σοσιοκρατικές δομές για τη λήψη αποφάσεων

Από το άτομο στην κοινωνία

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες

 

Ενότητα 4

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εισαγωγή της εφαρμογής

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

 

Ενότητα 5

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εκπαίδευση στην πιλοτική φάση

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

 

Ενότητα 6

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Αυτάρκης εφαρμογή

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

 

Ενότητα 7

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Νομική ασφάλεια

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια:  Barbara Strauch 

 

Ενότητα 8

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια:  Barbara Strauch

Οκτώβριος 2023