Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2023

 

Ενότητα 1 – «Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας. Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις»

29-30/04/2023 | 10:00-18:00

Εκπαιδευτές: Νάγια Τσελεπή | Αλέξανδρος Κωστής

 

Ενότητα 2 – «Εργαζόμαστε μαζί σε μία Σοσιοκρατική ομάδα»

10-11/06/2023 | 10:00-18:00

12/06/2023 | 16:00-21:00

Εκπαιδεύτριες: Verena Fink | Σοφία Κυπριανίδου

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2022-2023

 

Ενότητα 1

Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας

Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις

Εργαστήριο 2 ημερών, 16 ώρες, διαδικτυακά

10./11.12.2022 | 10-11/12/2022 | 10.00-18.00

Κόστος: 200,00 €

Εκπαιδεύτριες: Σοφία Κυπριανίδου - Νάγια Τσελεπή 

 

Ενότητα 2

Εργαζόμαστε μαζί σε μία Σοσιοκρατική ομάδα

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, διαδικτυακά

04-05/02/2023 | 10.00-18.00 -  06/02/2023 | 16.00-21.00

Κόστος: 250,00 €

Εκπαιδευτές: Verena Fink - Αλέξανδρος Κωστής

 

Ενότητα 3

Σοσιοκρατικές δομές για τη λήψη αποφάσεων

Από το άτομο στην κοινωνία

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες

 

Ενότητα 4

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εισαγωγή της εφαρμογής

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

 

Ενότητα 5

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εκπαίδευση στην πιλοτική φάση

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

 

Ενότητα 6

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Αυτάρκης εφαρμογή

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια: Barbara Strauch

 

Ενότητα 7

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Νομική ασφάλεια

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια:  Barbara Strauch 

 

Ενότητα 8

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά

Εκπαιδεύτρια:  Barbara Strauch

Οκτώβριος 2023