Εποπτεία

Εποπτεία για την ομάδα σπουδής (δίπλωμα Σοσιοκρατικός συντονισμός)

 

01/06 | 18:30-21:00

07/10 | 18:00-20:30

Δεκέμβριο 2022