Εποπτεία

Εποπτεία για την ομάδα σπουδής (δίπλωμα Σοσιοκρατικός Συντονισμός)

 

07/10 | 18:00-20:30

Δεκέμβριο 2022