Εκπαιδευτικές Ενότητες

Ενότητα 1

Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας

Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις

Εργαστήριο 2 ημερών
15./16.05.2021 | διαδικτυακά

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/vEaQyYsjjRCGag1s7

για περισσότερες πληροφορίες: info@sociocracy.grΕνότητα 2

Εργαζόμαστε μαζί σε μία σοσιοκρατική ομάδα

Εργαστήριο 3 ημερών

29.-31.05.2021 | διαδικτυακά

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/vEaQyYsjjRCGag1s7

για περισσότερες πληροφορίες: info@sociocracy.gr 

Ενότητα 3

Σοσιοκρατικές δομές για τη λήψη αποφάσεων.

Από το άτομο στην κοινωνία.

30/4, 01/05, 04/05, 08/05, 10/5 | 15.00-21.30 | διαδικτυακά
Με τη Barbara Strauch | στα αγγλικά.


Ενότητα 4

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εισαγωγή της εφαρμογής.
 20.-24.05. |  15.00-21.30 | διαδικτυακά

Με τη Barbara Strauch | στα αγγλικά.


 

Ενότητα 5

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εκπαίδευση στην πιλοτική φάση

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες | στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch


 

Ενότητα 6

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Αυτάρκης εφαρμογή.

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες | στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch

 

Ενότητα 7

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Νομική ασφάλεια.

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες | στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch 


Ενότητα 8

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς.

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες | στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch
Αθήνα 26, 27 & 28 Οκτωβρίου 2020