Εκπαιδευτικές Ενότητες

Ενότητα 1

Βασικά στοιχεία της Σοσιοκρατίας

Πώς να σχεδιάζετε αποδοτικές συναντήσεις

Εργαστήριο 2 ημερών, 16 ώρες.


Ενότητα 2

Εργαζόμαστε μαζί σε μία σοσιοκρατική ομάδα

Εργαστήριο 2 ημερών, 16 ώρες.

 

Ενότητα 3

Σοσιοκρατικές δομές για τη λήψη αποφάσεων.

Από το άτομο στην κοινωνία.

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch


Ενότητα 4

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εισαγωγή της εφαρμογής.

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch

Καλοκαίρι 2021

 

Ενότητα 5

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Εκπαίδευση στην πιλοτική φάση

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch

Καλοκαίρι 2021

 

Ενότητα 6

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Αυτάρκης εφαρμογή.

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch

 

Ενότητα 7

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς. Νομική ασφάλεια.

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch 


Ενότητα 8

Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας σε Οργανισμούς.

Εργαστήριο 3 ημερών, 24 ώρες, στα αγγλικά.

Με τη Barbara Strauch
Αθήνα 26, 27 & 28 Οκτωβρίου 2020