Βιβλιογραφία

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας εργάζεται στη μετάφραση, επιλογή και δημιουργία χρήσιμου υλικού (άρθρα και βιβλία) σχετικά με τη μέθοδο, ώστε να προωθήσει την κατανόηση, τη διάδοση και την περαιτέρω ανάπτυξη της Σοσιοκρατικής Μεθόδου στην Ελλάδα.  

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα διαθέσιμα αρχεία.


Σοσιοκρατία - η μαγεία του Κύκλου 

Thomas Waldhubel 2018

Από τα Γερμανικά http://www.sein.de/archiv/2009/mai-2009/soziokratie--die-magie-des-kreises.html

 

Creative forces (Gerard Endenburg and John Buck)

Copyright 2012 Sociocratic Center, Rotterdam, Netherlands

Original article published in 2003

 

Οδηγός μαθητικών εκλογών

Μια σοσιοκρατική εκλογή δεν είναι ψηφοφορία, απαιτεί περισσότερη προσοχή και σκέψη από την απλή διαδικασία μιας ψηφοφορίας.

Από τα Γερμανικά 2020

Download
Σοσιοκρατικοί Κύκλοι Γειτονιάς - Sociocrativ Neighborhood Circles SONEC Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2022
Σοσιοκρατικοί Κύκλοι Γειτονιάς (Sociocra
Adobe Acrobat Document 14.9 MB

Links για τη Σοσιοκρατία:

Κέντρο Σοσιοκρατίας της Αυστρίας https://soziokratiezentrum.org

Sociocracy For All (SoFA) https://www.sociocracyforall.org

 

Barbara Strauch

 

SOZIOKRATIE - Organisationsstrukturen zur Stärkung von Beteiligung und Mitverantwortung des Einzelnen in Unternehmen, Politik und Gesellschaft

 

2. Auflage 

Verlag Vahlen | 08/2022

€ 35.95