Βιβλιογραφία

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας εργάζεται στη μετάφραση, επιλογή και δημιουργία χρήσιμου υλικού (άρθρα και βιβλία) σχετικά με τη μέθοδο, ώστε να προωθήσει την κατανόηση, τη διάδοση και την περαιτέρω ανάπτυξη της Σοσιοκρατικής Μεθόδου στην Ελλάδα.  

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα διαθέσιμα αρχεία.

Σοσιοκρατία - η μαγεία του Κύκλου 

Thomas Waldhubel 2018

Από τα Γερμανικά http://www.sein.de/archiv/2009/mai-2009/soziokratie--die-magie-des-kreises.html

 

Creative forces (Gerard Endenburg and John Buck)

Copyright 2012 Sociocratic Center, Rotterdam, Netherlands

Original article published in 2003

 

Οδηγός μαθητικών εκλογών

Μια σοσιοκρατικήεκλογή δεν είναι ψηφοφορία, απαιτεί περισσότερη προσοχή και σκέψη από την απλή διαδικασία μιας ψηφοφορίας

Από τα Γερμανικά 2020

 

Links για τη Σοσιοκρατία:

Κέντρο Σοσιοκρατίας της Αυστρίας https://soziokratiezentrum.org

Sociocracy For All (SoFA) https://www.sociocracyforall.org

Soziokratie

Kreisstrukturen als Organisationsprinzip zur Stärkung der Mitverantwortung des Einzelnen

 

Barbara Strauch

Annewiek Reijmer

 

208 Seiten mit 27 Abbildungen

Erstauflage März 2018

Vahlen ISBN 978-3-8006-5416-1

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Gewicht: 407 g