Ενημερώσεις

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας προκειμένου να κάνει ευρύτερα γνωστή τη μέθοδο στην Ελλάδα προσφέρει:

 

  • δια ζώσης ή/και διαδικτυακές ενημερώσεις ανοικτές στο κοινό
  • παρουσιάσεις γνωριμίας της μεθόδου σε ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς, εταιρίες κτλ..

 

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@sociocracy,gr