Βιβλιογραφία

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας εργάζεται στη μετάφραση, επιλογή και δημιουργία χρήσιμου υλικού (άρθρα και βιβλία) σχετικά με τη μέθοδο, ώστε να προωθήσει την κατανόηση, τη διάδοση και την περαιτέρω ανάπτυξη της Σοσιοκρατικής Μεθόδου στην Ελλάδα.  


Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα διαθέσιμα αρχεία.


Links για τη Σοσιοκρατία:

Κέντρο Σοσιοκρατίας της Αυστρίας https://soziokratiezentrum.org

Sociocracy For All (SoFA) https://www.sociocracyforall.org

Soziokratie

Kreisstrukturen als Organisationsprinzip zur Stärkung der Mitverantwortung des Einzelnen

Barbara Strauch
Annewiek Reijmer


208 Seiten mit 27 Abbildungen
Erstauflage März 2018
Vahlen ISBN 978-3-8006-5416-1
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm
Gewicht: 407 g