Ενημερώσεις - Παρουσιάσεις

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας προκειμένου να κάνει ευρύτερα γνωστή τη μέθοδο στην Ελλάδα προσφέρει:

-δια ζώσης ή/και διαδικτυακές ενημερώσεις ανοικτές στο κοινό,

-παρουσιάσεις γνωριμίας της μεθόδου σε ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς, εταιρίες κτλ..
Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@sociocracy,gr