Ποιους/ες αφορά η Σοσιοκρατία

Ποιες είναι οι τυπικές καταστάσεις όπου οι Εταιρίες, οι Συνεταιρισμοί ή οι Οργανώσεις θα σκεφτούν σοβαρά να χρησιμοποιήσουν τη Σοσιοκρατία;

"Η Σοσιοκρατία δεν γνωρίζει νικητές και χαμένους, μόνο λύσεις“

Gerard Endenburg 

 

Με τη Σοσιοκρατία μαθαίνουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το να συναποφασίζουμε, πώς μπορεί να δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο αυτοοργάνωση και πώς αυτό συνεισφέρει στην αύξηση του δυναμικού μας. Η Σοσιοκρατία είναι μία δυνατότητα να εφαρμόσουμε τη συνεργασία πολύ πρακτικά και εκεί που εμφανίζονται προβλήματα να επεξεργαστούμε μαζί τις λύσεις. 

 

Με τη Σοσιοκρατία αποχαιρετούμε τις μη παραγωγικές ομαδικές συναντήσεις και τις πολύωρες κουβέντες σε συμβούλια και συνελεύσεις και βρίσκουμε μία μέθοδο, όπου όλοι μπορούν να συναποφασίζουν με πολύ αποδοτικό τρόπο και με μία ευφυή κυκλική δομή. Ο στόχος εδώ είναι ακριβώς όπως και στις επιχειρήσεις, να μοιραστεί η ευθύνη σε πολλούς και να ληφθεί μία υψηλή δέσμευση για την επίτευξη του στόχου.

 

 Όταν στις εταιρίες, τους οργανισμούς, τους συνεταιρισμούς και σε οποιαδήποτε ομάδα και συλλογικότητα με κοινό στόχο υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν αυτόνομοι τομείς, να δοκιμαστούν περισσότερα άτομα σε καθαρούς ρόλους, τότε ψάχνουμε οργανωτικές ιδέες που να μοιράζουν την εύθυνη σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι δομές συγκατοίκησης, οι συνεταιρισμοί και τα ελεύθερα σχολεία αναζητούν οργανωτικές μορφές, στις οποίες να μην ορίζεται κανείς πάνω από τον άλλο και, συγχρόνως, να μπορούν να λαμβάνονται αποτελεσματικές αποφάσεις.