Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας

ΑΜΚΕ

Πτολεμαίων 29Α, 5ος όρ.

54633 Θεσσαλονίκη

ΑΦΜ 996996739 Δ' ΔΟΥ 

 

Γενική διαχειρίστρια: Σοφία ΚυπριανίδουThis site was created with Jimdo!

Anyone can make their own website with Jimdo -- easily and for free! Choose templates, click to customize, add content in just seconds. It's that simple!
Sign up for your own free website at www.jimdo.com and get started right away.